pirmdiena, 2015. gada 2. februāris

Darbi un dāvanas


Audumu gabaliņi, žāvētas tējas smarža, bērnu rosība un pārsteigumi. 
Ir ceturdiena un mēs izdomājām palikt visi mājās.  Lai sakrātu spēkus un ievilktu elpu.
Kad bērni ir mājās, rosība var sākties. Jo ne jau sēžot to elpu ievilksi! Kamēr mamma  ezim vēl vairāk adatas sprauž, tikmēr mācību grāmatas tiek nomainītas pret slepeno zīmīšu rakstīšanu. 
Arī man kas slepens jāuzraksta, lai "spiegi" pēcāk spētu to atšiferēt. 
Rakstīšana, lasīšana un meklēšana. Hermīne ar aizrautību mēģina saprast, kur ir viņas loma spiegu spēlē. Kad zēni pēc vairākām reizēm, pieklājīgi mēģina viņu izprovicēt uz kādu citu nodarbošanos, iejaucos es. Jo zinu, šī trīsvienība beigsies ar konfliktu. 
Gājām ar Hermīni meiteņu pastaigā. Kaut arī tikai līdz pastkastītei, prieks par atrasto paciņu, liek aizmirst visas spiegu spēles. 
Dāvana!! Tik liela, ka grūti tādam mazam rokās noturēt. 
Un iekšā pati labakā dāvana - grāmata Ieva samauska "Ķiķināšanas gadalaiks" un mammai sēkliņas, kuras nav zemē jasēj, bet gan sirdī. 

Lai katram kāda maza sēkliņa tiek sēta, un ar jauno gadu tā augtu un priecētu! 

Dieva vārda sēkla tiem, kas tic.
Bet Jēzus atbildēja un sacīja tiem:
"Patiesi Es jums saku: ja jums ir ticība un jūs nešaubāties, tad jūs ne vien tā varēsit darīt ar vīģes koku, bet arī, kad jūs teiksit šim kalnam: celies un meties jūrā, - tad tas notiks. Un visu , ko jūs ticībā lūgsit, to jūs dabūsit." Mt 21:21-22

Paldies Ievai Samauskai par jauko pārsteigumu! 


Nav komentāru: